ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

velaki.gif (272 bytes) Άγκυρες - Αλυσίδες αγκυρών
velaki.gif (272 bytes) Ακροδέκτες συρματοσχοίνων,ανοικτού και κλειστού τύπου
velaki.gif (272 bytes) Αλυσίδες ρυμουλκύσεως
velaki.gif (272 bytes) Αλυσίδες ναυτιλιακές - Βιομηχανικές
velaki.gif (272 bytes) Αρτάνες
velaki.gif (272 bytes) Γάντζοι προσδέσεως
velaki.gif (272 bytes) Γάντζοι φορτίου
velaki.gif (272 bytes) Εντατήρες
velaki.gif (272 bytes) Εξαρτήματα ρυμουλκήσεως
velaki.gif (272 bytes) Ιμάντες ανυψώσεως & στερεώσεως
velaki.gif (272 bytes) Μπασδέκες
velaki.gif (272 bytes) Ναυτικά κλειδιά τύπου D
velaki.gif (272 bytes) Ναυτικά κλειδιά τύπου Ω
velaki.gif (272 bytes) Στριφτάρια ρυμουλκύσεως
velaki.gif (272 bytes) Συνδετικοί κρίκοι αλυσίδων αγκυρών (Κέντερ)
velaki.gif (272 bytes) Συστήματα αγκυροβολίας
velaki.gif (272 bytes) Σφικτήρες συρματοσχοίνων
velaki.gif (272 bytes) Life Raft - ΜΟΒ - EPIRB